Home / Content / Joanna Wardzińska, Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki
Joanna Wardzińska, Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki

Joanna Wardzińska, Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki

Joanna Wardzińska, Social and Economic Investment Company TISE S.A., Poland; Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development and Tourism, Greece; Eirini Botonaki, European Investment Fund